Όροι χρήσης

Μεταβολές

To www.semicom.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αυτοί θα τίθενται σε ισχύ άμεσα με την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. H Semicom GP Hellas AE και το www.semicom.gr μπορούν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλουν, αλλάξουν, αναστείλουν ή διακόψουν οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Το www.semicom.gr συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Σας συνιστούμε λοιπόν να διαβάζετε τους Όρους Χρήσης κάθε φορά που πρόκειται να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Semicom GP Hellas AE, οι υπάλληλοί της ή άλλοι συνεργάτες, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν μπορεί να είχαν ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά οι φωτογραφίες καθώς και ότι άλλο υπάρχει σε αυτή, είναι ιδιοκτησία της Semicom GP Hellas AE και υπόκεινται στον νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων αυτών. Κάθε κείμενο, εικόνα ή λογότυπο που εμφανίζεται, είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Αποδοχή των Διαδικασιών

Η εκ μέρους σας χρήση των δυνατοτήτων παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας μας σημαίνει ότι έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας καθώς και ότι συναινείτε στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τους υπαλλήλους των Semicom GP Hellas AE και www.semicom.gr για τους λόγους που αναφέρονται στους όρους προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα

H Semicom GP Hellas AE και το www.semicom.gr, δημιούργησαν την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων και τη χρήση αυτών από εμάς. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μοιραστούν με άλλους, εκτός αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού (πχ. Δικαστική εντολή).

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το www.semicom.gr προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την εταιρία, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τις συναλλαγές με την αυτή. H Semicom GP Hellas AE και το www.semicom.gr δεν τις μοιράζονται με κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτές.

Συγκέντρωση Πληροφοριών

H Semicom GP Hellas AE και το www.semicom.gr σχεδίασαν την ιστοσελίδα έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα ή να επικοινωνήσουν μαζί μας με email.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το www.semicom.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο www.semicom.gr. Μπορείτε να απευθύνεστε στην Semicom GP Hellas AE και να ζητήσετε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνουν επίσης μέσω της σελίδας σύνδεσης του λογαριασμού σας στο www.semicom.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 2801013, είτε μέσω email.

  • GP
  • Ultrallife
  • Enersys
  • Panasonic
  • Saft
  • Arts Energy
  • Vision
  • Alcad
Developed by Sugarfree Design

Sugarfree Design